Bahasa Korea - Nama Hari

Indonesian Hangul Korean Romanization
Senin 월요일 wol-yoil
Selasa 화요일 hwa-yoil
Rabu 수요일 su-yoil
Kamis 목요일 mog-yoil
Jumat 금요일 geum-yoil
Sabtu 토요일 to-yoil
Minggu 일요일 il-yoil

No comments:

Post a Comment